Assessorkurs
Assessorkurs - Maritime Fag

Assessorkurs

Assessorkurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip under normal drift. Målgruppe for kurset er personer som er faglige ledere, instruktører og assessor på skip.

Kurset er gratis for OMF-Nordvest sine medlemsrederier. For andre er prisen 5000,- for selve kurset, pluss eventuell reise og overnatting.

Kurset er basert på STCW-konvensjonen, avsnitt A-I/6,6

Assessorkurset ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet i august 2014

 

Vi har satt opp tre assessorkurs for våren 2020. Du kan melde deg på kurs i andre regioner om det er nærmere bostedsadressen din, du må da sende påmelding til det respektive opplæringskontor. (se adresse under).  

 

21. – 22. januar i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

 

11. – 12. februar i Ålesund (OMF-Nordvest)

 

03. - 04. mars i Ålesund (OMF-Nordvest)  AVLYST

10. - 11. mars i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

25. – 26. mars i Bergen (Maritimt Ok Sør-Vest) AVLYST

 

23. - 24. april i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

28. – 29. april i Ålesund (OMF-Nordvest) AVLYST

 

06. – 07. mai i Bergen (Maritimt OK Sør-Vest) AVLYST

04. 05. mai i Tromsø (Omf-nord)

02. - 03. juni i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

 

 

Påmelding gjøres til det enkelte kontor:

Ålesund, OMF-Nordvest: post@maritimefag.no

Bergen, maropp.no

Tromsø, omf-nord.no

Tønsberg, maritimkompetanse.no