Assessorkurs
Assessorkurs - Maritime Fag

Assessorkurs

Assessorkurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip under normal drift. Målgruppe for kurset er personer som er faglige ledere, instruktører og assessor på skip.

Kurset er gratis for OMF-Nordvest sine medlemsrederier. For andre er prisen 5000,- for selve kurset, pluss eventuell reise og overnatting.

Kurset er basert på STCW-konvensjonen, avsnitt A-I/6,6

Assessorkurset ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet i august 2014

 

Vi har satt opp tre assessorkurs for høsten 2020. Du kan melde deg på kurs i andre regioner om det er nærmere bostedsadressen din, du må da sende påmelding til det respektive opplæringskontor. (se adresse under).  

OMF-Nordvest forbeholder seg retten til å avlyse kurs med 1 ukes varsel. 

Avlysing av kurs grunnet færre enn 5 påmeldt og ved forverring av smittesitusasjonen ang Covid-19

 

 

01. – 02. september i Ålesund (OMF-Nordvest)

02. - 03. september i Bergen (Maropp)

22. - 23. september i Tromsø (OMF-Nord)

29. - 30. september i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

 

06. - 07. oktober i Ålesund (OMF-Nordvest)  

21. – 22. oktober i Bergen (Maropp) 

 

10. – 11. november i Bodø (OMF-Nord) 

17. - 18. november i Tønsberg (MKS Sør-Øst) 

 

02. - 03. desemberg i Bergen (Maropp)

08. - 09. desember i Ålesund (OMF-Nordvest)

 

 

 

Påmelding gjøres til det enkelte kontor:

Ålesund, OMF-Nordvest: post@maritimefag.no

Bergen, maropp.no

Tromsø, omf-nord.no

Tønsberg, maritimkompetanse.no