Assessorkurs
Assessorkurs - Maritime Fag

Assessorkurs

Assessorkurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip under normal drift. Målgruppe for kurset er personer som er faglige ledere, instruktører og assessor på skip.

Kurset er gratis for OMF-Nordvest sine medlemsrederier. For andre er prisen 5000,- for selve kurset, pluss eventuell reise og overnatting.

Kurset er basert på STCW-konvensjonen, avsnitt A-I/6,6

Assessorkurset ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet i august 2014

 

Vi har satt opp tre assessorkurs for høsten 2019. Du kan melde deg på kurs i andre regioner om det er nærmere bostedsadressen din, du må da sende påmelding til det respektive opplæringskontor. (se adresse under).  

 

17. – 18. sept i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

 

02. – 03. okt i Bergen (Maritimt Ok Sør-Vest)

16. – 17. okt i Tromsø (OMF-Nord)

22. – 23. okt i Ålesund (OMF-Nordvest)

29. – 30. okt i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

 

06. – 07. nov i Bergen (Maritimt OK Sør-Vest)

12. – 13. nov i Ålesund (OMF-Nordvest)

19. – 20. nov i Bodø (OMF-Nord) og Tønsberg (MKS Sør-Øst)

 

04. – 05. des i Bergen (Maritimt OK Sør-Vest)

10. - 11.des i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

17. – 18. des i Ålesund (OMF-Nordvest)  AVLYST

 

Påmelding gjøres til det enkelte kontor:

Ålesund, OMF-Nordvest: post@maritimefag.no

Bergen, www.maropp.no

Tromsø, www.omf-nord.no

Tønsberg, www.maritimkompetanse.no