Eksamen skipselektrisk modul - Maritime Fag

Eksamen skipselektrisk modul 31. mai 2017

Dokumentert kompetanse i Skipselektrisk modul gir grunnlag for å søke Ferdighetssertifikat for skipselektriker på støttenivå. Ferdighetssertifikat for skipselektriker vil bli et krav for seilende skipselektrikere fra og med 1.1.2017

Eksamen i skipselektrisk modul er beregnet på den som har fagbrev elektriker og har erfaring som skipselektriker, men mangler dokumentasjon på kompetanse i skipselektrisk modul som er et krav i IMO- konvensjonen STCW Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, vedlegg IV, tabell A-III/7 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for elektronisk mannskap på støttenivå.

Du må melde deg opp til eksamen ved Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest eller ved et av våre 3 samarbeidende opplæringskontor i Norge (se under fanen "Om oss" for adresser)

Eksamensdato er satt til 31. mai 2017 Eksamensavgift kr: 4000,-

Påmelding er gyldig ved innbetalt avgift, og påmeldingen er bindende.

Påmeldingsfrist: utgått

Påmelding til: post@maritimefag.no merk epost med skipselektriker eksamen.

Eksamensforberedende skipselektrikerkurs. Det vil bli avholdt anbefalt, men frivillig eksamensforberedende kurs fra 28. november - 01. desember ved Borgund resurs- og kompetansesenter. Kurset koster kr: 7500,- og inkluderer kaffe og lunsj. Overnatting kommer i tillegg. Påmeldingen er gyldig når avgiften er innbetalt og påmeldingen er bindende.