Lærlinger - Maritime Fag

Opplæringsprogrammet EVAL

Alle lærlingene får veiledning i bruk av læringsplattformen EVAL. Lærlingen bruker EVAL til å gjennomføre opplæringsprogrammet, dette er obligatorisk. Perioderapportene skal også leveres her etter at ansvarlig instruktør har signert på den.

Det er fire hovedområder og hvert hovedområde vil bestå av flere underoppgaver. Første hovedområde: Familiarisering, skal være en gjennomgang av sjekklister for ny ombord. De andre underoppgavene vil variere mellom konkrete spørsmål av arbeidsoppgaver og prosedyrer.

Hovedområdene i opplæringsprogrammet dekker fagplanene for de respektive fagområder, motormann, matros, elektriker og kokk.

De fire hovedområdene skal utføres innenfor hvert halvår lærlingen er i opplæring. De vil omhandle forskjellige temaer, og skal følge lærlingens utvikling ombord.

"Hver lærling skal gi en selvstendig besvarelse av oppgavene".

Hver underoppgave skal besvares utfyllende og vise at lærlingen har forståelse for temaet og fagområdet oppgavene tar for seg. Besvarelsen kan og bør inneholde bilder, figurer, tegninger eller lignende som underbygger oppgaven.

Lærlingen vil ha behov for tid til den skriftlige delen av arbeidet, og det er ønskelig at ansvarlig instruktør legger til rette for at minimum 4 timer ukentlig, gjerne på en søndag, kan disponeres av lærlingen til oppgaveløsning.

Fristene for ferdige vurderte hovedområder er oppgitt i EVAL.

For det fjerde hovedområde vil fristen være senest tre mnd før læretidens slutt, dato kommer frem på EVAL.

Hvis det er noen lærlinger, som på grunn av fartøyet de har lærekontrakt på, har problemer med å utføre og gjennomføre noen av oppgavene i opplæringsprogrammet, kan de ta kontakt med opplæringskontoret for å diskutere mulige løsninger.

Får lærlingen problemer med fristene for utført hovedområde, på grunn av sent startet læretid, skal opplæringskontoret kontaktes.

Hovedområde I, II og III, skal være gjennomført og innsendt før opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve.

Oppgavebesvarelsene sendes OMF på eval.maritimefag.no, men i noen tilfeller kan hende andre måter for innsendingen må brukes. En kopi av besvarelsen oppbevares av lærlingen, og forevises på oppfordring fra ansvarlig instruktør, rederi, kontrollmyndighet eller fagprøvenemnd.

Bro-og Maskinvakt sertifikat

For å søke om maskin eller brovaktsertifikat må du gå inn på sjøfartsdirektoratet sine hjemmesider, følg linken under! Her finner du informasjon om søkeprosessen og de krav som stilles til sertifikatet. Husk at sjekkliste til ferdighetssertifikat for maskinvakt og brovakt skal legges ved den elektroniske søknaden, dette fylles ut av Maskinsjef eller Kaptein om bord.

Sjøfartsdirektoratet

Lærlingsamling 2.års lærlinger

Meld deg på den samlingen som passer til din fritur, er du ute ved alle alternativene så ta kontakt med OMF!

Tema for samlingen vil være; Læretiden, EVAL, Avslutting av læretiden/lærekontrakten, informasjon om fagprøven, veien videre? Vi vil også få besøk av flere Fagskoler og Høgskolen i Ålesund som vil presentere sitt studietiulbud. 

Utgifter i forbindelse med lærlingsamlingen blir dekket av Opplæringskontoret, det vil bli utlevert skjema for reiseregning på samlingen.

Vi spanderer også lunch denne dagen, så matpakker er ikke nødvendig.

Har du behov for overnatting eller flybillett, husk å hak av for dette på påmeldingsskjemaet så vil Opplæringskontoret ordne dette for deg.

 

Datoer for 2.års samling vinter/vår 2018:

08.Februar, klokken: 1100-1630. Storgata 25 Ålesund.

22.Februar, klokken: 1100-1630. Storgata 25 Ålesund.

08.Mars, klokken: 1100-1630. Storgata 25 Ålesund.

22.Mars, klokken: 1100-1630. Storgata 25 Ålesund.

 

Vi ønsker alle 2.års lærlinger vel møtt! Ta kontakt med opplæringskontoret om du har spørsmål angående samlingen! 

Lærlingsamling 1.års lærlinger

Meld deg på den samlingen som passer til din fritur, er du ute ved alle alternativene så ta kontakt med OMF!

Tema for samlingene vil være: Oppstarten av læretiden, opplæringsprogrammet EVAL, Koder og regelverk, Risikovurdering, Verneombud og HMS.

Utgifter i forbindelse med lærlingsamlingen blir dekket av Opplæringskontoret, det vil bli utlevert skjema for reiseregning på samlingen.

Vi spanderer også lunch denne dagen, så matpakker er ikke nødvendig.

Har du behov for overnatting eller flybillett, husk å hak av for dette på påmeldingsskjemaet så vil Opplæringskontoret ordne dette for deg.

 

Datoer for 1.årssamling kommer Høsten 2018!

 

 

 

Påmeldingskjema Lærlingsamling