Praksiskandidat/privatist - Maritime Fag

Praksiskandidat/privatist

Det stilles ikke krav til forutgående teoriopplæring for praksiskandidater i matros- og motormannfaget, men kandidatene må avlegge teoretisk tverrfaglig eksamen fra VG2, matrosfaget eller motormannfaget før de kan melde seg opp til fagprøve som privatist.
Læreplanen i faget kan kjøpes på bokhandel eller hentes  her


Oppmelding til privatisteksamen i Møre og Romsdal er kun nettbasert (web).
Fristen for oppmelding til eksamen ved de videregående skolene er i perioden 1. - 31. januar og 1. - 15. september.
For informasjon og oppmelding, se www.privatistweb.no og www.mrfylke.no
Det er viktig at du leser informasjonen på privatistweb før du melder deg opp!
Vi gjør oppmerksom på at eksamen kan bli avvikla ved en annen skole enn den du setter opp som ditt ønske.

For å kunne framstille seg til fagprøve må kandidaten dokumentere bestått tverrfaglig eksamen som privatist og minst 5 års relevant praksis i forhold til læreplanen i faget.

Matroser må ha praksis fra følgende områder: Vakthold, lasting og lossing, ankomst og avgang havn, vedlikeholdsarbeid, skipslære og sikkerhet og beredskap.

Motormenn må ha praksis fra følgende områder: Verkstedteknikk, reparasjon og vedlikehold, drift og operasjon, maskinvakthold og sikkerhet og beredskap.

Du kan melde deg opp til eksamen i skipselektrisk modul ved vårt kontor. Eksamen vil bli holdt ved Borgund videregående skole i Ålesund. Ta kontakt for informasjon om oppsatte datoer.

Du må møte opp i god tid før eksamen starter, de som kommer for sent slipper ikke inn. For å gå opp til eksamen må du ha betalt inn en eksamensavgift på kr 4000,- til opplæringskontoret Maritimefag.

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra internett og andre hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon.

Disse hjelpemidlene må du ta med til eksamen: Ta kontakt med videregående skole for informasjon og ISBN nr.
Formelsamling
NEK 410
Kalkulator

Før du møter til eksamen, bør du lese litt i følgene bøker:

"Maritime elektriske anlegg" av Alf Kristiansen, Gyldendal,
ISBN: 82-585-1275-7

"Elektriske installasjoner i skip" av Harry Møgster, El-forlaget,
ISBN: 82-7345-267-0


Ta kontakt med opplæringskontoret anngående forkurs før eksamen.