Rederier - Maritime Fag

Rederier

Norsk skipsfart er en næring med lange tradisjoner, og regnes i dag som den femte største i verden. Næringen dekker alt fra små lokalferger og innenlands kysttransport, til verdensomspennende offshore virksomhet. Alle som jobber her bidrar til å videreføre de stolte tradisjonene inn i fremtiden.

 

 Både innenriks og utenriks skipsfart har fortsatt behov for kompetent norsk ungdom som ønsker seg en maritim karriere. Arbeidspraksis fra sjøfart åpner dessuten mange dører for jobber i maritime yrker på land.