Skipselektriker - Maritime Fag

Skipselektriker


Ønsker du læreplass i rederi i en annen region enn nordvest, må du ta direkte kontakt med rederiet og forhøre deg om plass. Får du tilbud om læreplass sender opplæringskontoret søknaden til Opplæringskontoret i regionen.

Vi formidler søkere kun til egne rederier.

Søknadsfristen er mellom 20.januar og 01.mars. Er noe uklart, ser vi på det sammen under læreplassintervjuet. Personnummerne er unike, så du kan bare sende en søknad.

Kopier av kompetansebevisene og fraværsdokumentasjon og andre attester må være tilgjengelig for Opplæringskontoret når vi ber om det.

NB! Du må også gå inn påwww.vigo.no og registrere din søknad.

Alkohol/Narkotika

Arbeid på sjøen krever totalt avhold om bord, og avholdenhet ved på og avmønstring.

Sjømannslegene utsteder ikke helseattest hvis det er påvist rusmidler i prøver som blir tatt av legen.

De fleste rederier har innført testing om bord for å sjekke at alle følger reglene. Positive prøver, eller nektig av slik prøve, fører normalt til oppsigelse.

Læreplasser til elever med utenlandsk statsborgerskap


På bakrunn av den senere tids oppslag i norsk presse angående lærlinger innen maritim næring som ikke blir tildelt læreplass ønsker Opplæringskontoret for Maritime fag, Nordvest å presisere følgende:

Rederiene som tar inn lærlinger med statsborgerskap fra land utenom EØS-området, får ikke økonomisk støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Enkelte rederier ønsker derfor ikke, av økonomiske årsaker, å gi disse elevene læreplass. Flere av rederiene våre har likevel tatt inn lærlinger med utenlandsk statsborgerskap, men det begrenser seg hvor mange hvert rederi kan ta inn.

Dersom det er ønskelig med utdypende informasjon ber vi om at hendvendelsene rettes til Opplæringskontoret for Maritime fag, Nordvest på telefon: 70 13 90 90 eller epost: post@maritimefag.no

Før du søker må du ha følgende papirer tilgjengelig:
Kompetansebevis fra VG1. Regn ut gjennomsnittskarakteren med to desimaler


Terminkarakter eller kompetansebevis fra VG2. Regn ut gjennomsnittskarakteren med to desimaler.

Dokumentert fravær

Elektronisk bilde i jpg. Hvis du har et webkamera kan du ta bilde med dette.


Du må også ha bestemt deg for hvilket rederi du ønsker å bli formidlet til. Se gjennom Rederier og velg ut tre rederier, i prioritert rekkefølge.

 

Det er rederiet som avgjør hvor mange lærlinger de skal ta inn i de ulike fag hvert år.

Opplæringskontoret vurderer din søknad og anbefaler eventuelt om du skal få læreplass, men det er rederiet som til slutt avgjør om de vil ansette deg som lærling.

I tillegg til at du tegner lærekontrakt med opplæringskontoret, får du en ansettelseskontrakt med rederiet. Denne regulerer hva du skal ha i lønn, arbeidsvilkår, forsikring osv.

 

Rederier

Følg denne linken for å komme til søknad! Under påloggingsfeltet til weblærling finner du søkeplassen, trykk på linken "gå til søkeplassen".  

Veien videre

Veien videre

Les mer

 

 

Dagens skip og rigger er avanserte og komplekse. Skipselektrikeren skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske maskiner, generatorer, instrumenter og kontrollsystemer for elektriske apparater.

I maritime konstruksjoner arbeides det hovedsakelig med automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og alarm og overvåkningsanlegg. En viktig oppgave er feilsøking og utbedring på elektriske anlegg og utstyr.

Utdanningsvei: Skipselektriker blir man ved først å ta VG1 Elektro, VG2 Elenergi og VG3 Maritim elektriker, deretter 24 måneders teori og praksis som lærling til sjøs. Etter avsluttet fagutdanning med fagbrev som elektriker / skipselektriker kan du også få jobb på land.