Veien videre - Maritime Fag

Maskinsjefen er skipets tekniske sjef, og leder drift og vedlikehold av skipets maskineri og tekniske systemer.

Førstemaskinisten har det daglige ansvar for alt praktisk arbeid med overhaling, reparasjoner og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer. Førstemaskinisten hører til skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og overstyrmann.

Andremaskinisten bistår førstemaskinisten, men har også selvstendige ansvarsområder innefor vedlikehold og feilretting.

 

Aktuelle lenker:

vilbli.no

ikkeforalle.no

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Maskinistforbund

Med fagbrev som motormann kan du bli maskinist.

To år ved Fagskolen tilfredsstiller krav til teori for å løse høyeste maskinistsertifikat, Maskinsjef. Etter fullført utdanning gjelder det å seile en periode som kadett for å søke på det laveste offiserssertifikatet.

Deretter er det seilingstid og erfaring som skal til for å stige i gradene frem mot høyeste sertifikat.

Aktuelle lenker:

vilbli.no

ikkeforalle.no

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Maskinistforbund

 

Kapteinen er skipets øverste sjef og leder med det totale ansvar for mannskap, passasjerer, last, utstyr og skip. Kapteinen er også ansvarlig ovenfor rederi og myndigheter.

Overstyrmannen planlegger laste- / lossearbeider og behandling av last. Han er også ansvarlig for vedlikeholdet på dekk. Overstyrmann hører til skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og førstemaskinist.

Førstestyrmann er skipets navigasjonsoffiser og planlegger hver reise, og har ansvaret for kart og navigasjonsinstrumenter. Han bistår overstyrmann med trim og stabilitetsberegninger og overvåker laste-/lossearbeidet.

Aktuelle lenker:

vilbli.no

ikkeforalle.no

Norsk Sjøoffiserforbund

Med fagbrev som matros kan du bli navigatør.

To år ved Fagskolen tilfredsstiller krav til teori for å løse høyeste navigasjonssertifikat, Kaptein. Etter fullført utdanning gjelder det å seile en periode som kadett for å søke på det laveste offiserssertifikatet. Deretter er det seilingstid og erfaring som skal til for å stige i gradene frem mot høyeste sertifikat.

Med fagbrev som matros kan du gjennom Y-veien også ta utdanningen din ved en Høgskole. Utdanningen er treårig, og gir samme rettigheter som Fagskolen.

Aktuelle lenker:

vilbli.no

ikkeforalle.no

Norsk Sjøoffiserforbund

 

For å få sertifikat etter regel II/1 i STCW konvensjonen, styrmannsertifikat kl. 3, eller etter regel III/1, kl. 4 maskinistsertifikat kl.4, kreves at en har fullført et godkjent opplæringsprogram for opplæring om bord.

Dette programmet for opplæring om bord er en del av den samlende opplæring og utdanning som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat.

Opplæringsprogrammet er et krav for å sikre at den som får sertifikat har fått en systematisk praktisk opplæring og erfaring som er nøye overvåket og gjennomført av kvalifiserte offiserer og behørig dokumentert i en godkjent registreringsbok for opplæring.